Hjälper er att sälja

Svenska Säljgruppens effektivaste arbetsverktyg är säljarna tillsammans med säljstödprogrammet Genero. Det ger uppdragsgivarna en enklare och effektivare hantering av kampanjer, statistik och uppföljning. Svenska Säljgruppen hjälper uppdragsgivarna med att mäta distribution och bevaka sortiment.


Bästa hyllekonomi

Säljbolaget Svenska Säljgruppen verkar aktivt för att våra uppdragsgivares produkter hamnar på bästa säljplats, genom ombyggnationer av befintliga avdelningar. Uppdragsgivarens produkter lyfts fram utan konkurrens av liknande varor i vår portfölj.


Mäter distributionen

Svenska Säljgruppen mäter distributionen på uppdragsgivarnas produkter, på de olika försäljningskanalerna.


Kort om Svenska Säljgruppen

Svenska Säljgruppen är ett rikstäckande säljbolag vars affärsidé är att åta sig säljuppdrag nationellt eller på olika geografiska områden. Svenska Säljgruppen har varit verksamt på den svenska marknaden sedan 1993 och består av 9 erfarna säljare.

Låt Svenska Säljgruppen bli er säljkår och ni får full kontroll över försäljningskostnaderna samtidigt som ni ökar era intäkter. Svenska Säljgruppen skräddarsyr en lösning för uppdragsgivarens  behov, oavsett om det gäller ett vanligt säljuppdrag eller ett bevakningsuppdrag. Svenska Säljgruppen jobbar med Genero säljstödssystem, vilket gör att Svenska Säljgruppen kan ge uppdragsgivaren snabba uppföljningar på kampanjer, mäta distributionen och ge uppdragsgivaren den återkoppling som man kommer överens om.

Välkommen till Svenska Säljgruppen – rikstäckande säljbolag sedan 1993.